ثبت نام در سامانه 20
ورود به سامانه 20

ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

جزوات آمار و مدلسازی / دبیرستان دکتر محمدشفیعی

  خلاصه دروس مربوطه به مرور زمان در سایت بارگذاری می شوند.   دانش آموزان عزیز، ترجیحاً پرینت 1 رو تهیه فرمائید.

جزوه کمک آموزشی حسابان / دبیرستان دخترانه نسرین جناب

دانش آموزان عزیر، جزوه کمک آموزشی حسابان را از اینجا دانلود نموده و ترجیحاً پرینت 1 رو تهیه بفرمائید.

جزوه کمک آموزشی حسابان / دبیرستان دکتر محمدشفیعی

دانش آموزان عزیر، جزوه کمک آموزشی حسابان را از اینجا دانلود نموده و ترجیحاً پرینت 1 رو تهیه بفرمائید.

مثلثات - آموزشگاه روش

خلاصه درس مثلثات ویژه سومی های آموزشگاه روش

دوره دوم اردوی نوروز 94 - رشته ریاضی - کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

جلسه اول 94/01/08 جلسه دوم 94/01/09 جلسه سوم 94/01/10 جلسه چهارم 94/01/11 جلسه پنجم 94/01/12

دوره اول اردوی نوروز 94 - رشته ریاضی - کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

جلسه اول 94/01/02 جلسه دوم 94/01/03 جلسه سوم 94/01/04 جلسه چهارم 94/01/05 جلسه پنجم 94/01/06

دوره دوم اردوی نوروز 94 - رشته تجربی - کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

جلسه اول 94/01/08 جلسه دوم 94/01/09 جلسه سوم 94/01/10 جلسه چهارم 94/01/11 جلسه پنجم 94/01/12

دوره اول اردوی نوروز 94 - رشته تجربی - کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

جلسه اول 94/01/02 جلسه دوم 94/01/03 جلسه سوم 94/01/04 جلسه چهارم 94/01/05 جلسه پنجم 94/01/06

جزوه ریاضی 2 (نخبگان دبیرستان دخترانه نمونه دولتی عترت)

خلاصه دروس به مرور زمان در سایت بارگذاری می شوند.   خلاصه درس ها صرفاً جهت پیش مطالعه و آمادگی برای حضور در کلاس می باشند.      

خلاصه دروس کنکور ریاضی

خلاصه دروس به مرور زمان در سایت بارگذاری می شوند.   خلاصه درس ها صرفاً جهت پیش مطالعه و آمادگی برای حضور در کلاس می باشند.